Teamcoaching

Je werkt al jaren met elkaar samen, en je weet hoe belangrijk het is de onderlinge sfeer vast te houden. Wat is je gezamenlijk doel, wat heb je van wie nodig en hoe kun je elkaar versterken om tot een goed resultaat te komen? Het is van vitaal belang als team gemotiveerd aan de slag te gaan. Iedereen heeft de goede intentie, maar dit wordt niet altijd goed uitgelegd. Iedereen is anders. Begrip van hoe iemand anders functioneert en wat er nodig is om als team gemotiveerd aan het werk te blijven is van cruciaal belang voor een goede samenwerking. face-value helpt je de verschillende capaciteiten in kaart te brengen, doelen vast te stellen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

Team building

 

Ik ben jullie begeleider op de reis door de wereld van de non-verbale communicatie. Met beeldmateriaal leer je over de micro-signalen in het gezicht en de betekenis ervan in de samenwerking. Je leert over de interactiestijlen van je collega’s en van jezelf en leert met oefeningen elkaar vanuit de non-verbale communicatie beter te begrijpen.

Het is een dag waar theorie en praktijk elkaar afwisselen en het team op een positieve manier in beweging wordt gebracht.

Team Navigator®


De Team Navigator® is een geavanceerd nieuw instrument, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over interactie tussen personen. De Team Navigator® maakt zichtbaar en herkenbaar hoe de interactie op een onbewust niveau verloopt. Ook geeft het, op een dieper niveau dan bestaande methodieken, grip op het teamproces en op de manier waarop resultaten kunnen worden behaald.
Ontdek hieronder meer over deze bijzondere en effectieve aanpak.

TEAM NAVIGATOR® IN DETAIL

Wij beginnen met een intakegesprek om een beeld te krijgen van de context waarin het team moet opereren, de resultaten die het wil behalen en van de achtergrond van de teamleden.

Het team krijgt een presentatie met videovoorbeelden van de manier waarop non-verbale strategie analyse werkt. Er worden (afzonderlijk) korte individuele video intakes opgenomen: deze worden alleen gebruikt voor de analyse en daarna gewist. Het is de basis voor de persoonlijke analyse per deelnemer en de teamanalyse. De strategietypen en de interactiepatronen binnen het team worden in kaart gebracht en in verband gebracht met de context waarin het team opereert en de beoogde resultaten. Tijdens een teambijeenkomst worden de uitkomsten van de analyse gepresenteerd en verklaard. Tevens krijgt het team advies over het benutten van het potentieel en verbetering in de samenwerking Elk teamlid krijgt individueel advies over de manier waarop hij of zij optimaal kan functioneren in het team.

GEEN VRAGENLIJSTEN

Met de Team Navigator® wordt duidelijk welke (impliciete) kansen en risico’s er zijn voor een team, zowel intern als extern. Voor de individuen binnen het team levert dit ook inzicht in interactieve situaties buiten het team. De analyse gebeurt op basis van de non-verbale communicatie van de teamleden; vragenlijsten invullen is niet nodig.

RESULTATEN

De analyse maakt zichtbaar en herkenbaar hoe de interactie in teams op onbewust niveau verloopt. Hierdoor geeft dit instrument, op een dieper niveau dan bestaande methodieken, grip op het teamproces en op de manier waarop resultaten kunnen worden behaald:

 • De impact van team(leden) op anderen buiten het team wordt in kaart gebracht.
 • Teamleden begrijpen elkaar beter en werken gemakkelijker samen. De motivatie groeit.
 • Verbeterpunten krijgen een actieve aanpak.
 • Het team werkt met een gerichte regievoering van het teamproces.
 • Teamanalyse en aanpak worden gekoppeld aan context en teamdoelen.

VOOR WIE?

 • Projectteams waarin effectieve samenwerking belangrijk is voor het resultaat.
 • Managementteams en andere ‘vaste’ teams die hun resultaten en samenwerking willen verbeteren.
 • Ondernemingsraden die een goed begin willen maken met een nieuwe zittingstermijn.
 • Teams die hun invloed willen vergroten en preciezer willen opereren in interactie met anderen.
 • Sportteams, die topsport beoefenen of de ambitie hebben dit te doen.
 • Teams met hoog afbreukrisico (complexiteit, tijdsdruk, grote belangen) of mogelijke problemen in samenwerking.
 • Teamleiders die scherper willen kunnen sturen op teamwork.