Non verbale strategische analyse

Een snelle, grondige en vernieuwende aanpak

Hoe kun je snel begrijpen wat mensen écht willen? Door aandachtig naar ze te luisteren, maar vooral door goed te kijken. De meeste communicatie is non-verbaal. Lichaamshouding, intonatie, ademhaling en spreektempo dragen allemaal bij aan de boodschap die mensen overbrengen. Maar daarmee is het verhaal niet af.

Herkennen van onbewuste boodschappen


We communiceren ook en vooral met de onbewuste, hoog-repeterende microbewegingen in ons gezicht. Onze wenkbrauwen, onze oogleden: die verraden binnen vijf minuten welke boodschappen we uitzenden en waarvoor we gevoelig zijn. Die boodschappen nemen we allemaal onbewust waar. We noemen dat intuïtie, chemie, een ‘klik’ met iemand hebben – of juist niet. Ik breng die onbewuste processen geobjectiveerd en gestructureerd in kaart en leer je die te herkennen en interpreteren.

Sneller en beter communiceren


Wie leert te kijken naar iemands onbewuste signalen, krijgt oog voor diens onderliggende behoeften. Daardoor weet je sneller en beter wat je kunt doen om echt contact met iemand te maken, een patstelling te doorbreken, of een probleem op te lossen. Dat leer je niet in een vingerknip: daarvoor zijn gerichte training en praktijkoefeningen nodig.


Mijn training in de INSA-methodiek geeft je de tools die je daarvoor kunt inzetten. Hoe vaker je die gebruikt, hoe succesvoller je wordt in het oplossen van conflicten en het verbeteren van de samenwerking tussen twee mensen of binnen een groep.


Bovendien leer je de microbewegingen in iemands gezicht interpreteren als een ‘early warning system’ voor potentiële conflicten en onbegrip, waardoor je daarop kunt anticiperen.

Wel videolijsten, geen vragenlijsten


De INSA-methodiek baseert analyses en oplossingen niet op momentopnamen, maar verbetert de samenwerking binnen teams en de communicatie tussen mensen op basis van de duurzame, onderliggende interactiepatronen die daaraan ten grondslag liggen.


Ik stuur geen vragenlijsten toe, maar kom met een videocamera en de volledige aandacht voor elk individu. Vergeleken met de gebruikelijke klassieke methoden levert deze vernieuwende aanpak meer op en worden er sneller resultaten geboekt.


Bovendien sluit de INSA-methodiek manipulatie van gedrag uit: want de onbewuste microbewegingen waarop de analyses zijn gebaseerd, vallen niet te trainen of te manipuleren.

Advies, teamanalyse, mediation en coaching


Met mijn aanpak kun je snel resultaat boeken: een ontspannen sfeer, gemotiveerde mensen en een beter product. Je kunt me ook als gecertificeerde INSA-trainer inhuren om voor jullie die klus te klaren. Ik werk al jarenlang als mediator en adviseur/coach. Je kunt bij mij terecht voor consultancy, teamanalyse en mediation. Maar ook voor persoonlijke analyse, ontwikkeling en coaching.